Saken som utløste politigranskingen

Skjenkestedene som gikk med på avtalen i 2013, slapp «prikker» ved brudd på alkoholloven. Seks år etter at avtalen opphørte henger fortsatt plaketten oppe ved flere utesteder i byen.

Av Mona Wikøren/Fædrelandsvennen

Denne saken ble første gang publisert i Fædrelandsvennen 2. juli 2021 og ble den saken som utløste granskingen av politiets forholdt til Norsk Narkotikapolitiforening.

Seks år etter at avtalen mellom politiet, Kristiansand kommune, Arbeidstilsynet og bransjen løp ut, fjernet Allan Iversen som er medeier av Enok Nilsen AS på Fiskebrygga siste rest av avtalen, nemlig plaketten som er utarbeidet av Norsk Narkotikapolitiforening og Lions.

Bakgrunnen for plakettene, som fortsatt henger oppe ved flere av byens skjenkesteder, er en avtale som ble inngått mellom politiet, Kristiansand kommune, Arbeidstilsynet og utelivsbransjen i 2013. Avtalen ble kalt «Ansvarlig Alkoholhåndtering Kristiansand». Det var et to-årig prøveprosjekt som erstattet prikkbelastningssystemet. Norsk Narkotikapolitiforening ble invitert inn i samarbeidet etter initiativ fra Kristiansand kommune.

De bedriftene som gikk med på avtalen, slapp sanksjonssystemet med prikkbelastning ved overtredelser av alkoholloven. De bedriftene som ikke ville bli med på avtalen, fortsatte med samme sanksjonssystem.

– Vi er mer opplyste enn som så i 2021, sier Allan Iversen som ikke står inne for budskapet på plaketten og tok affære og fjernet den

Prøveprosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2015. Avtalepartene ønsket å forlenge avtalen, men Helse- og omsorgsdepartementet ga tydelig signal om at det ikke ville bli anledning til det. Departementet fastsatte ny forskrift om innføring av et obligatorisk system for tildelinger av prikker ved brudd på alkoholloven i 2016.

– Smaker ikke bra

– Jeg vil ikke bruke ordet korrupsjon, men jeg finner ikke noe mer dekkende ord her. Det å slippe kontroller og tilsyn ved å støtte en ruspolitisk privat forening sin kamp mot ytringsfriheten, smaker ikke bra, sier høyesterettsadvokat John Christian Elden.

Etter å ha lest gjennom avtalen «Ansvarlig Alkoholhåndtering Kristiansand», forsterker han kritikken:

– Dette er jo enda mer tvilsomt enn jeg fryktet. At politiet inngår en avtale med kommunen om at skjenkelovgivningen ikke skal følges opp for bedrifter som aksepterer å ha et skilt fra den ruspolitiske aktøren Norsk Narkotikapolitiforening på veggen, er utenfor normale fantasier. Det er vanskelig å skjønne hva kommunen og politiet har tenkt da denne avtalen ble skrevet, sier Elden.

Advokat John Christian Elden (t.v.) og Allan Iversen ved Enok Nilsen AS diskuterer plaketten som har blitt hengende ved restauranten i mange år etter at avtalen utløp.

I tillegg mener han at setningen som gjesten på Enok Nilsen AS reagerte på, er brudd på ytringsfriheten.

– Dette er ikke bare tvilsomt, men ulovlig. Det er brudd på ytringsfriheten. Det er som å forby en buttons med «Nei til atomvåpen», sier han.

Alternativt sanksjonssystem

Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog og dermed ansvarlig for skjenking og kommunens relasjon til frivillige organisasjoner, sier at det hadde vært uaktuelt for kommunen å inngå en tilsvarende avtale i dag på grunn av forskriftsendringen som kom i 2016.

– Det er ikke gjort noen skriftlig vurdering og det er vanskelig å i dag si hva alle involverte tenkte om det tilbake i 2013, men koplingene mellom NNPF og politiet samt den generelle forståelsen til flere offentlige instanser har nok vært lite problematiserende overfor NNPFs rolle, sier Urfjell.

Han forteller at avtalen var et alternativt sanksjonssystem etter en modell som ble anbefalt av Helsedirektoratet – som blant annet viste til et tilsvarende prosjekt i Haugesund. NNPF og Lions ble involvert for å gi opplæring til bransjen, samt at de sto for utarbeidelsen av skiltet som ble satt opp.

– Bransjen inngikk kanskje ikke avtalen for budskapet, men de slapp og forholde seg til prikker, forteller Urfjell.

Han legger til at det med dagens syn burde være de fire avtalepartene som stod for budskapet på offentlig informasjon og stått som avsender, ikke to frivillige-/interesseorganisasjoner.

– Ansvarlige fra kommunen for dialogen fram til avtalen den gang mener det var klart for bransjen at NNPF ikke er politiet, men vi kan ikke garantere at det ikke er misforstått. Partene fikk fremlagt budskapet på skilt som skulle opp og godkjente disse, sier Urfjell.

Reagerte under restaurantbesøk

Det var Eirik Furuseth som besøkte Enok Nilsen AS for et par uker siden da han var på besøk i hjembyen. Etter besøket tok han kontakt med Allan Iversen fordi han reagerte på plaketten som hang på veggen i restauranten.

Furuseth er fra Kristiansand, men bor i Oslo og til daglig driver med formuesforvaltning og er aktiv samfunnsdebattant, blant annet om rusreformen.

På plaketten står det blant annet:

«Klær og effekter med legaliseringssymboler for narkotika godtas ikke i lokalene. Bærere av slike gjenstander er ikke ønsket som gjester hos oss, og vil bli bortvist.»

På plaketten er logoene til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), Lions og utestedet preget inn.

– Når en politisk forening blir oppfattet som politiet, så er det en demokratisk trussel, sier Furuseth.

Politi og NNPF

Norsk narkotikapolitiforening har jobbet aktivt mot rusreformen og har blitt kritisert for rolleblanding og for å fremstå med politiautoritet når de uttaler seg. Nylig skrev NRK at NNPF har fått til sammen nesten tre millioner direkte fra politiets eget budsjett – til tross for at de ikke har en formell tilknytning til politiet og selv omtaler seg som ruspolitisk. 22. juni meldte NRK at all utbetaling til NNPF stanses.

– Vi kan ikke ha et privatpraktiserende politi som den ene dagen opptrer med politiautoritet og neste dag representerer en privat forening hvor de attpåtil bruker «politi» i navnet, sier Eirik Furuseth.

– Vi så nok gjennom fingrene på det

Allan Iversen er ikke i tvil om at det er i kraft av politiautoritet at bransjen i sin tid undertegnet avtalen.

– Det var ikke jeg som drev stedet da, men jeg forstår at bransjen sa seg villig til å gå med på avtalen for å slippe prikkbelastning, sier han.

Fædrelandsvennen har også snakket med Thor Einar Isaksen som jobbet på Bakgården Både & da avtalene ble inngått, men som ikke hadde noen formell rolle ved avtaleinngåelsene.

– Vi var så sykt glade for å slippe prikkbelastning, så vi så nok gjennom fingrene på det og godtok avtalen. Man følte seg nok forpliktet til det, sier han.

Vil svare på kritikken

Agder politidistrikt er kjent med kritikken i saken og har hatt mulighet til samtidig imøtegåelse. Pressevakt ved stab for kommunikasjon forteller at det tar tid å få tak i folk som kjenner avtalen og som kan svare på hvilke avveininger som ble foretatt da avtalen ble inngått.

Agder politidistrikt sier de vil svare utfyllende på kritikken så snart det lar seg gjøre.

Kompetanseheving

Norsk Narkotikapolitiforening henviser til Kristiansand kommune som prosjekteier.

Leif Aasbø, NNPF, lokallag Agder, forteller at NNPF ble invitert inn av kommunen for å drive kompetanseheving.

Han opplyser at innholdet i plakettene ble gjennomgått av representanter fra kommunen, skjenkebransjen og NNPF.

– Mottok NNPF noen form for betaling for plakettene og eller annet i forbindelse med prosjektet?

– Vi mottok ikke betaling for plakettene. De ble betalt via kommunens prosjekt. Kompetansehevingen skulle være gratis for bransjen. Noe ble gjennomført i form av kurs i narkotikakunnskap fra NNPF sentralt, betalt av kommunens prosjekt. Noe ble gjennomført som frivillig arbeid fra vårt lokallag.

Tar affære

Generalsekretær i Lions Norge, Hroar Thorsen, sier at de vil kontakte samtlige 380 lokale klubber som er selvstendige juridiske enheter.

– Lions Norge har ikke ikke noe offisielt samarbeid med NNPF, men noen klubber har hatt det. På bakgrunn av det advokat Elden påpeker er problematisk med plakettene, vil Lions Norge sende ut informasjon til samtlige klubber om at hvis noen ønsker å fortsette samarbeidet med NNPF, så må avtaler revideres kraftig, sier Thorsen.