Politiet kan ikke redegjøre for 1600 ransakelser

Agder politidistrikt foretar rundt 1600 narkotikarelaterte ransakinger i året, men fører ingen statistikk. Politiet vil ikke gå gjennom sakene manuelt for å få oversikt.

Av Mona Wikøren/Fædrelandsvennen, publisert 5. mai 2021.

AGDER: Ettersom politiet ikke har noen oversikt over alle ransakelser som foretas, kan de heller ikke si noe om omfanget av ransakinger som gjennomføres, for eksempel om det er personransaking, bopelsransaking eller tredjemannsransaking.

Politiet kan heller ikke gjøre rede for hvilke hjemler som er hyppigst brukt for å foreta ransakelser.

– Det finnes ingen automatiserte løsninger for å hente ut data på antall ransakinger i året, og Agder politidistrikt har ikke kapasitet til å gå gjennom samtlige registrerte saker manuelt, skriver påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar til Fædrelandsvennen.

Juridisk grunnlag

Nattmellom 12. og 13. april ba AMK-sentralen ba politiet om å rykke ut for å redde Tom-Arne Nygrens liv. Det endte med at politiet ransaket leiligheten hans og har siktet ham for brudd på narkotikalovgivningen.

Ransakingen skjedde mens det pågår en intens debatt rundt politiets bruk av tvangsmidler i narkotikasaker. Politiets tidligere uttalelser, i tillegg til flere eksempler, indikerer at de systematisk har gjort det Riksadvokaten har slått fast at skjer på sviktende juridisk grunnlag.

Riksadvokaten slår blant annet fast at det i hovedsak ikke er grunnlag for å ransake bolig dersom det er grunn til å tro at narkotikaen er til eget bruk. Politiet har opplyst til Fædrelandsvennen at de, før ransakingen fant sted, var klar over at Nygren bruker medisinsk cannabis på lovlig måte.

Ansatte var informert

Spørsmålet om politiets adgang til ransakinger dukket opp i kjølvannet av en høring om rusreformen på Stortinget: Har politiet ransaket rusmisbrukere ulovlig?

Ransakingen hos Nygren ble gjennomført tre dager etter Riksadvokatens klargjøring av hvilke tvangsmidler politiet egentlig har lov til å bruke i slike tilfeller.

Samtlige ansatte i Agder politidistrikt ble orientert om Riksadvokatens presiseringer om ransakelser 12. april, opplyser Skaar. Samme dag ransaket politiet Nygrens bopel.

Politiets ransakingspraksis i narkotikasaker skal nå gjennomgås av statsadvokatene.

Avventer inspeksjon

– Er det grunn til å tro at det er blitt foretatt ransakinger i Agder politidistrikt som det ikke er hjemmel for i lys av Riksadvokatens presiseringer?

– Det skal belyses i Agder statsadvokatembetes inspeksjon, og Agder politidistrikt avventer resultat fra inspeksjonen, skriver Skaar.

Han bekrefter at Agder politidistrikt er enig i Riksadvokatens presiseringer.