Winkel-journalistikk

Det finnes ikke én sannhet. Virkeligheten er fragmentert og ser ulik ut alt etter hvilket ståsted du velger å betrakte den fra.

Jeg driver og feier for min egen journalistdør etter å ha fulgt oppskriften jeg fikk gjennom utdanning og praksis. Gjennom min karriere har jeg smakt og tygget på den noe underlige konsensusen om at journalistikk er synonymt med sannhet.

Jeg er subjektiv og står for det

Min integritet er min beste redaktør.

Objektiv journalistikk? For noe sprøyt!

Gangetabellen er objektiv. Journalistikk er ikke det fordi:

Jeg foretar en vurdering av hva jeg synes er en sak. Det er i alle høyeste grad subjektivt. Jeg velger kildene som danner utgangspunktet for researchen min – også subjektive valg. Jeg velger intervjuobjekter og jeg velger spørsmål. Og jeg velger hvilke sitater jeg synes er relevante og ikke relevante.

Og så skal jeg liksom late som at sluttresultatet er objektivt?!

Nei – det kan jeg ikke være med på lenger. Jeg har slett ikke vært noen perfekt journalist. Jeg har faktisk aldri bragt den hele og fulle sannheten til bordet, kun bruddstykker.

Noen ganger viser det seg at det man trodde var virkelighet i realiteten var en illusjon.

Unnskyld! Jeg skal bli bedre

Unnskyld til innbyggere som har blitt rammet av min uvitenhet. Jeg har helt sikkert hatt en holdning som har bikket over i arroganse opptil flere ganger. Jeg har til og med vært ignorant.

Jeg kommer ikke til å bli det perfekte journalisten, men jeg tar ansvar for min journalistikk. Er det én ting jeg er helt sikker på, så er det at jeg kommer til å ta feil også i fremtiden. Men jeg skal bli bedre. Hele tiden.

For å bli en bedre journalist kommer jeg til å presentere journalistikken min annerledes. Jeg vil aldri kunne servere annet enn biter av virkeligheten slik den ser ut på publiseringstidspunktet. Det kan til og med at jeg ber leserne om hjelp for å komme videre. Dessuten vil jeg oppfordre deg til å sjekke kildene jeg oppgir selv. Du kan kan vurdere en kilde like godt som meg. Så hvis jeg bommer på noe, så blir jeg glad om du påpeker det sånn at jeg kan korrigere meg selv.

Ingen eier sannheten – men sammen kan vi søke den.

Jeg håper du kan tilgi meg når du ser at jeg endrer meg. Den nye journalisten vil skriver under pseudonymet Miamida for å markere skillet.

Min integritet er min beste redaktør, når alt kommer til alt.

Winkel-journalist Miamida, Mona Wikøren