NNPF-nestleder: «Vi har i alle år vært opptatt av rolleforståelse»

I 2019 tok Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) initiativ til et møte med politidirektør Benedicte Bjørnland. Et av temaene som ble diskutert var rollebevissthet.

Av Mona Wikøren/Fædrelandsvennen, publisert 5. august 2021.

Fædrelandsvennen har spurt NNPF om hva som ble diskutert på møtet og hvordan temaet «rollebevissthet» eventuelt er blitt formidlet videre i deres organisasjon i ettertid.

– Vi har i alle år vært opptatt av rolleforståelse og da er det naturlig også å prate med direktøren om det når vi skal i møte med henne, skriver Geir Evanger som er nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Evanger er også statsadvokat i Det nasjonale statsadvokatembetet.

– Hvordan vil du beskrive din egen rolleforståelse?

– Jeg har alltid vært opptatt av at det ikke skal være tvil om jeg opptrer som styremedlem i NNPF eller statsadvokat for påtalemyndigheten, skriver Evanger.

Referat ble ikke skrevet

Fædrelandsvennen har fått tilgang til dokumenter som viser det var NNPFs generalsekretær, Kristine Olsen Moss, som tok initiativ til møtet på vegne av foreningen på e-post 20. juni 2019.

Det ble ikke skrevet referat fra møtet. Politidirektoratet (POD) opplyser imidlertid at det ble gitt en presentasjon av NNPF og foreningens virksomhet i møtet. POD fikk også invitasjon til å delta på NNPFs Utdanningskonferanse 2019 og til å holde et åpningsinnlegg.

Fædrelandsvennen har spurt både POD og NNPF om hvem som representerte NNPF i møtet med politidirektøren. Verken POD eller NNPF har besvart det spørsmålet.

– Unngå rolleblanding

– Vi kan bekrefte at rollebevissthet var et tema som ble tatt opp under møtet. Det ble vektlagt at det er svært viktig å unngå rolleblanding mellom frivillig foreningsarbeid og arbeid som utøves som ansatt i politiet. Det foreligger ikke annen dokumentasjon eller korrespondanse om dette møtet, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen har bedt om intervju med politidirektør Benedicte Bjørnland, men Vandvik sier at «politidirektøren takker nei til intervjuforespørselen».

– Politidirektoratet er opptatt av en grundig gjennomgang av forholdet mellom politiet, NNPF og andre interesseforeninger og eventuell rolleblanding. Derfor har vi tatt initiativ til å nedsette et eksternt utvalg for å belyse saken. Mandat og utvalg skal nedsettes av Justis- og beredskapsdepartementet. Av hensyn til utvalgets arbeid ønsker ikke Politidirektoratet å gå inn i ytterligere detaljer rundt denne saken nå, men avvente utvalgets rapport, sier Vandvik.

Avkrefter medlemsskap i NNPF

Fædrelandsvennen har spurt POD om politidirektøren eller assisterende politidirektør Håkon Skulstad er eller noen gang har vært medlemmer av NNPF. POD har vært i kontakt med begge og sier til Fædrelandsvennen at ingen av dem er eller har vært medlemmer.