Winkel-journalistikk

Det finnes ikke én sannhet. Virkeligheten er fragmentert og ser ulik ut alt etter hvilken vinkel du velger å betrakte den fra.

Jeg heter Mona Wikøren, er 51 år og driver og feier for min egen journalistdør etter å ha fulgt oppskriften jeg fikk gjennom utdanning og praksis. Gjennom karrieren har jeg smakt og tygget på den noe underlige konsensusen om at journalistikk er synonymt med objektivitet og sannhet.

Jeg er subjektiv og står for det

Min integritet er min beste redaktør.

Objektiv journalistikk? For noe sprøyt!

Gangetabellen er objektiv. Journalistikk er ikke det fordi:

Jeg tar en subjektiv vurdering idet jeg bestemmer meg for at jeg har en sak. Jeg velger kildene som danner utgangspunktet for arbeidet mitt – også subjektive valg. Jeg velger intervjuobjekter og jeg velger spørsmål. Og jeg velger til og med hvilke sitater jeg synes er relevante og ikke relevante.

Og så skal jeg liksom late som at sluttresultatet er objektivt?!

Nei – det kan jeg ikke være med på lenger. Jeg har slett ikke vært noen perfekt journalist. Jeg har faktisk aldri bragt den hele og fulle sannheten til bordet, kun bruddstykker.

Unnskyld!

Jeg har helt sikkert hatt en holdning som har bikket over i arroganse opptil flere ganger. Jeg har til og med vært ignorant.

Jeg kommer ikke til å bli det perfekte journalisten, men jeg tar ansvar for min journalistikk. Er det én ting jeg er helt sikker på, så er det at jeg kommer til å ta feil også i fremtiden. Men jeg skal bli bedre. Hele tiden.

Jeg kommer til å presentere journalistikken min på andre måter enn det jeg har gjort tidligere, men vil aldri kunne servere annet enn biter av virkeligheten slik den ser ut fra noen perspektiv på publiseringstidspunktet. Det kan til og med at jeg kommer til å be leserne om hjelp for å komme videre. Dessuten vil jeg oppfordre deg til å sjekke kildene selv.

Du kan vurdere en kilde like godt, eller dårlig, som meg.

Så hvis jeg bommer på noe, så blir jeg glad om du påpeker det sånn at jeg kan korrigere meg selv.

Ingen eier sannheten. Men sammen kan vi kanskje utvide det ytringsrommet vi befinner oss i nå. Det oppleves nemlig ubehagelig og trangt.

Den nye journalisten vil skriver under pseudonymet Miamida for å markere skillet.

Når alt kommer til alt, er min integritet min beste redaktør.

Winkel-journalist Miamida, Mona Wikøren