Featured

Vi må grave. i oss selv.

Politiet har latt Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) styre Politiets arbeid i narkotikasaker. Politisk overbevisning har preget Politiets arbeid på bekostning av innbyggernes rettssikkerhet. Funnene fra Rolleforståelsesutvalgets gransking av Politiets forhold til NNPF, er rystende. Utvalgsleder overleverte granskingsrapporten til justisminister Emilie Enger Mehl som nå har ansvaret for å følge opp. Politiet og NNPF er ansvarlig for […]

Read More Vi må grave. i oss selv.

Miamida

Mitt navn er Mona Wikøren. Jeg er frilansjournalist og bruker pseudonymet Miamida fra og med januar 2023. Høsten 2021 startet jeg mitt eget enkeltmannsforetak som frilansjournalist. Jeg fikk støtte av Fritt Ord til et større graveprosjekt som fikk arbeidstittelen «Narkooppgjøret». Jeg jobbet gjennom vinteren med dette. I vår fikk jeg imidlertid satt livet på pause […]

Read More Miamida

Winkel-journalistikk

Det finnes ikke én sannhet. Virkeligheten er fragmentert og ser ulik ut alt etter hvilket ståsted du velger å betrakte den fra. Jeg driver og feier for min egen journalistdør etter å ha fulgt oppskriften jeg fikk gjennom utdanning og praksis. Gjennom min karriere har jeg smakt og tygget på den noe underlige konsensusen om […]

Read More Winkel-journalistikk

NNPF-nestleder: «Vi har i alle år vært opptatt av rolleforståelse»

I 2019 tok Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) initiativ til et møte med politidirektør Benedicte Bjørnland. Et av temaene som ble diskutert var rollebevissthet. Av Mona Wikøren/Fædrelandsvennen, publisert 5. august 2021. Fædrelandsvennen har spurt NNPF om hva som ble diskutert på møtet og hvordan temaet «rollebevissthet» eventuelt er blitt formidlet videre i deres organisasjon i ettertid. – […]

Read More NNPF-nestleder: «Vi har i alle år vært opptatt av rolleforståelse»

Saken som utløste politigranskingen

Skjenkestedene som gikk med på avtalen i 2013, slapp «prikker» ved brudd på alkoholloven. Seks år etter at avtalen opphørte henger fortsatt plaketten oppe ved flere utesteder i byen. Av Mona Wikøren/Fædrelandsvennen Denne saken ble første gang publisert i Fædrelandsvennen 2. juli 2021 og ble den saken som utløste granskingen av politiets forholdt til Norsk […]

Read More Saken som utløste politigranskingen

Politiet kan ikke redegjøre for 1600 ransakelser

Agder politidistrikt foretar rundt 1600 narkotikarelaterte ransakinger i året, men fører ingen statistikk. Politiet vil ikke gå gjennom sakene manuelt for å få oversikt. Av Mona Wikøren/Fædrelandsvennen, publisert 5. mai 2021. AGDER: Ettersom politiet ikke har noen oversikt over alle ransakelser som foretas, kan de heller ikke si noe om omfanget av ransakinger som gjennomføres, […]

Read More Politiet kan ikke redegjøre for 1600 ransakelser

Ransaket

Politiet ble tilkalt for å redde livet til Tom-Arne Nygren. De endte med å ransake leiligheten og sikte ham. Av Mona Wikøren og Sofie Grønntun Nissen (publisert i Fædrelandsvennen og Aftenposten 28. april 2021) Politiet ransaket leiligheten i to timer uten ransakingsordre. – Det er høyst kritikkverdig, mener leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen. GRIMSTAD (Fædrelandsvennen/Aftenposten): […]

Read More Ransaket